Analytiikka &
raportointi

Liiketoiminnassasi syntyvän tiedon arvo riippuu siitä, miten se valjastetaan päätöksenteon tueksi. Kehitämme analytiikka– ja raportointiratkaisuja, jotka palvelevat liiketoimintaasi parhaalla mahdollisella tavalla.  

Kun intuitio ei enää riitä

Analytiikan ja raportoinnin palvelumme ovat tarkoitettu sinulle, kun haluat luotettavan kumppanin kasvattamaan liiketoimintasi arvoa tiedolla johtaen.

Haluatko tietää lisää miten raportointi- ja analytiikkapalvelumme voi auttaa kasvattamaan liiketoimintaanne? Jatka lukemista tai ota yhteyttä.

Oletko kiinnostunut miten analytiikka & raportointi voisi auttaa yritystäsi? Ota yhteyttä

Analytiikan ja raportoinnin palvelumme

Asiakasymmärrys ja -tyytyväisyys

Autamme ymmärtämään asiakkaasi käyttäytymistä ja tarpeita.

Työntekijä-
tyytyväisyys ja -kokemus

Mittaa henkilöstösi työntekijätyytyväisyyttä, ja tunnista työyhteisösi kasvukohdat ja sudenkuopat.

Myynnin ja markkinoinnin analytiikka

Oikeat myynnin ja markkinoinnin mittarit auttavat liiketoimintasi kasvattamisessa.

Valoa ❤ Power BI

Power BI on monipuolisuudessaan yksi parhaimpia ellei paras self-service business intelligence -palvelu markkinoilla. Hyvät integraatiot muihin järjestelmiin ja hyvin suunnitellut tietojen muokkaus- sekä visualisointiominaisuudet mahdollistavat käytännössä rajattomat raportointi- ja analysointimahdollisuudet Power BI:llä. Kaikkeen se ei ole paras ja heikkouksiakin löytyy vaikka millä mitalla, mutta niin se on kaikissa muissakin BI-palveluissa. Jos tiettyä ja rajattua raportointitarvetta ei ole, vaan etsinnässä on monipuolinen raportointisovellus, suosituksemme on Power BI kymmenen kertaa kymmenestä. 

Power BI -palvelun ja työpöytäsovelluksen käyttöönotto on ilmaista. Niillä pystyy ketterästi kehittämään ja testaamaan vaativiakin raportointitarpeita ennen kuin edes tarvitsee vaivautua miettimään lisenssejä. Lisenssit ovat pakollisia viimeistään silloin kun raportteja halutaan jakaa muille ihmisille, eli yrityksen peruskäytössä käyttäjäkohtaiset lisenssit (alk. 8,40€ / kk) tulevat useimmiten lopulta hankintalistalle. Hinnoittelumalli kuitenkin mahdollistaa sen, että oli raportointitarve mikä tahansa, useimmiten paras ratkaisu on aloittaa työ Power BI:llä. Sillä voidaan suunnitella tietojen käsittelyt ja visualisoinnit sekä luoda ketterästi ja kustannustehokkaasti toimivat prototyypit siitä mitä halutaan saavuttaa. Jos suunnittelun tuloksena todetaan, että jokin muu työkalu suoriutuisi työstä paremmin, prototyypin avulla toivottu tahtotila on selvä ja myös oikean teknologian valitseminen moninkertaisesti selkeämpää.

Valoa on ollut Power BI:n matkassa mukana sen syntymästä asti. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme palvelusta asiakastöidemme ja laajan kehittäjäyhteisön kautta.

Lue, miten asiakkaamme hyödyntää Power BI:tä työssään >>

Mitä tietoa luvut voivat tarjota?

Myynnin ja markkinoinnin analytiikka

Myynnissä ja markkinoinnissa oleellista on löytää paitsi oikeat kanavat, myös oikeat mittarit, kun halutaan kasvattaa liikevaihtoa kannattavasti. Toimialasta ja liiketoimintamallista riippuen myynnin ja markkinoinnin mittarit voivat vaihdella hyvinkin paljon. Tarkoitus on löytää tarpeeseen soveltuvat tärkeimmät mittarit, joita seuraamalla ja parantamalla olisi suurin vaikutus juuri sinun liiketoimintaasi.

Toiminnanohjaustiedon ja taloushallinnon raportointi

Toimiminnanohjauksessa syntyvän tiedon oikeaoppisella keräämisellä ja tulkinnalla voi vaikuttaa huomattavasti yrityksen kannattavuuteen ja kasvumahdollisuuksiin. Talousluvut yhditettynä operatiivisiin mittareihin on useimmiten tärkein tieto millä yritys voi johtaa liiketoimintansa kehittymistä.

Asiakaskokemus (Customer Experience eli CX)

Asiakaskokemus koostuu asiakkaan yritysmielikuvasta, asiakkaan tyytyväisyydestä palveluun tai tuotteeseen, sekä asiakkaan ja yrityksen edustajien välisten kohtaamisten herättämistä tuntemuksista. Positiivinen asiakaskokemus tuo lojaaleja asiakkaita.

Asiakastyytyväisyys (Customer Satisfaction eli CS)

Asiakastyytyväisyydellä mitataan, miten hyvin tuote tai palvelu vastaavat asiakkaan odotuksia. Asiakastyytyväisyys on tärkeä osa asiakaskokemusta.

Työntekijäkokemus (Employee Experience eli EX)

Työntekijäkokemuksella mitataan niin työntekijöiden hyvinvointia, jaksamista kuin sitoutuneisuutta työhönsä. Sitoutunut työntekijä on avain liiketoiminnan kasvuun.

NPS-mittaus eli Net Promoter Score 

NPS-mittaus kertoo, kuinka todennäköisesti henkilö suosittelisi palvelua, tuotetta, tai työpaikkaa. NPS-mittausta voidaan käyttää sekä asiakaskokemuksen, asiakastyytyväisyyden että työntekijäkokemuksen mittauksessa.
 

Millaista osaamista analytiikka ja raportointi vaativat?

Osaamista erilaisista analytiikka- ja raportointityökaluista

Osaamista luoda automatisoituja prosesseja

Osaamista poimia analytiikasta oleelliset asiat

Osaamista tuottaa interaktiivisia ja reaaliaikaisia raportteja

Teknillistä ja inhimillistä osaamista asettaa oikeat mittarit

Osaamista tulkita, mitä datassa tapahtuu

Miksi ulkoistaa analytiikka ja raportointi Valoalle?

Meistä sanottua

Valoa Digital on vakuuttanut meidät käytännönläheisellä ja tavoitteisiin sidotulla toimintamallillaan. Valoan kanssa tiedämme aina missä mennään ja mihin pitää panostaa tai keskittyä. Valoan tiimi osaa myös tarvittaessa piiskata ja muistuttaa meitä omista vastuistamme. Tätä arvostan aidossa kumppanuudessa!
Mika Rautiainen
Toimitusjohtaja, Funnel 2.0
Suurin hyöty yhteistyössä oli suhteellisen nopeasti saadut tulokset, jotka sopivat meille. Saimme myös realistisen ja rehellisen kuvan siitä, mitä digimarkkinointi vaatii ja mitä voimme odottaa. Olemme suositelleet Valoan palveluita myös muille
Tanja Alatalo ja Katja Järvenpää
Perustajat, Suomen Puhelinterapeutit Oy
Tarpeenamme on ollut ja on löytää uusia asiakkaita, sekä jakaa infoa tuotteistamme valituille kohderyhmille. Valoa Digitalin monipuolinen porukka on ollut vastaus tarpeisiimme - on mukavaa tehdä työtä joustavan, itseohjautuvan porukan kanssa reilussa ja ystävällisessä hengessä.
Sinikka Sepponen
Toimitusjohtaja, HCA Health Concept Oy